De plannen van de school staan beschreven in de schoolgids. Deze gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders en is vervolgens door het bestuur van de Stichting KONOT vastgesteld. Deze gids informeert u over de meest belangrijke zaken op onze school.  

Het gaat vooral om:

Wat onze visie op onderwijs is en hoe wij deze visie concreet vormgeven;
Een beschrijving van wat u, ouders, concreet van onze school kunt verwachten;
Het weergeven van de resultaten van het afgelopen schooljaar (of jaren);
Het weergeven van de verbeterplannen van het huidige schooljaar;
Het geven van overige relevante informatie over onze school. 

De actuele schoolgids: klik op onderstaande link: