Leerlingenteams 

Op onze school hebben leerlingen de kans om zich verder te ontwikkelen binnen speciale leiderschapsteams. De leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor een bepaalde taak en zijn leider van deze taak.
De leiderschapsteam op onze school zijn door de leerlingen zelf gekozen. De motivatie om deze rol serieus te nemen is dan ook groot. Binnen de verschillende leiderschapsteams kunnen de leerlingen samen zorg dragen voor deze taak door te overleggen, te plannen en samen te werken. Hierbij kunnen ze hulp vragen aan de leerkracht die bij dit team hoort.

De leiderschapsteams op onze school zijn:

Het biebteam

Verantwoordlijk voor de schoolbieb. Zet de bieb klaar. Zorgt voor het uitlenen en inleveren van boeken.

Het magazijnteam

Verantwoordelijk voor de netheid van de magazijnen in school. Zorgt voor het opruimen en overzichtelijk houden van de magazijnen.

Het mediateam

Zorgt voor beeldmateriaal van activiteiten binnen de school en plaats dit materiaal op ons Socialschools platform.

Het geluid- en lichtteam

Zorgt voor het geluid en licht bij optredens in de hal en bij buiten activiteiten.

Het rondleidteam

Verzorgt rondleidingen voor ouders en andere belangstellenden in onze school.

Het leerlinglighthouseteam

Zie pagina leerlinglighthouseteam.