Praktische informatie


Aanmelden nieuwe leerlingen


Als uw kind 4 jaar wordt, gaat het voor het eerst naar de basisschool. Een speciaal moment voor zowel uw kind als u als ouder/ verzorger. Wanneer u wilt weten of basisschool Willibrordus passend is bij uw kind, komt u dan gerust langs voor een afspraak. Het is bijvoorbeeld mogelijk een rondleiding en/of een kennismakingsgesprek aan te vragen. Meestal gebeurt dat rond de derde verjaardag van uw kind. U kunt voor een afspraak contact opnemen met locatieleider Quinten Mulder. Zijn contactgegevens zijn: 074-2780314 of q.mulder@konot.nl
Nadat u een schoolkeuze hebt gemaakt, kunt u het aanmeldformulier invullen. U ontvangt dat op school of u kunt het downloaden. Zodra de inschrijving in ons administratiesysteem is verwerkt, ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.

 


Kennismakingsperiode basisschool: 'wennen' Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al een paar dagen op de basisschool komen wennen. De data hiervoor spreekt u af met de leerkracht van groep 1. De leerkracht neemt hierover contact met u op.


Starten op Basisschool Willibrordus 

U heeft zojuist uw zoon/dochter aangemeld op Basisschool Willibrordus, hoe nu verder? 

Wanneer uw kind is ingeschreven ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving. Dit gebeurt in ieder geval twee maand voordat uw kind naar school gaat. 

Dan gaat er vaak een periode overheen. U wordt  vervolgens uitgenodigd voor een informatieavond. Deze avonden vinden twee keer per jaar plaats en wel in juni en januari. U wordt voor 1 van deze avonden uitgenodigd per mail. De groepsleerkracht zal deze avond naast de algemene informatie vertellen over hoe een schooldag van uw kind er uit zal zien. Tevens zal er een uiteenzetting worden gegeven over de belangrijke rol van u als ouder in bijv. onze medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR). 
Verder wordt u in de gelegenheid gesteld om de school te bekijken.  

In de maand voordat uw kind 4 wordt mag hij/zij 2 dagen komen wennen. De groepsleerkracht mailt u ongeveer vier weken van tevoren om data af te spreken.  

De kinderen die in de zomer jarig zijn en na de zomervakantie op school beginnen mogen een middag komen kennismaken in de groep waarin zij na de zomer beginnen. Ook hier krijgt u bericht over via de mail. 

Nog een aantal weetjes en tips; 

  • Mocht u niet kunnen op een infoavond, wees dan zo vrij om een aparte afspraak te maken voor een kennismaking en rondleiding. We bieden graag de mogelijkheid om goed kennis met elkaar te maken. 

  • Het starten op school is spannend, maar vooral leuk! Presenteer het als iets dat "mag" en niet "moet". Maak het leuk door samen een mooie tas, broodtrommel of een drinkbeker uit te zoeken. 

  • Oefen thuis met zelfstandig aankleden, het openen van een drinkbeker en broodtrommel. Oefen ook dat ze zelfstandig naar het toilet gaan. We verwachten van de kinderen dat ze zindelijk zijn. Het is voor de leerkrachten niet mogelijk om structureel kinderen te verschonen. Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren. 

Geen aanmeldingsformulier van de gemeente ontvangen? Geen probleem, we hebben ze op school op voorraad. Kom gerust langs. Ook kunt u deze downloaden op onze website www.willibrordusdn.nl onder het kopje praktische informatie. 


Verlofaanvraag

Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties staat hieronder vermeld. Het is ook verkrijgbaar bij de locatieleider Quinten Mulder. U kunt de ingevulde aanvraag per mail (dir.willibrordus@konot.nl) of op school inleveren bij de locatieleider.

Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties:
 


Voor informatie over schoolverzuim, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

Contactgegevens:
mevrouw R. Wolbers
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal
Tel: (0541) 588111 E-mail:r.wolbers@oldenzaal.nl

Meer informatie over leerplicht kunt u ook vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht


Klachtenregeling

We willen een school zijn waar door positieve benadering een veilige structuur voor onze kinderen wordt gecreëerd. Op onze school voeren we beleid gericht op sociaal veiligheid. We hebben een schoolbrede preventieve aanpak, met samenhangende interventies die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren. Dit sociaal Veiligheidsplan is op stichtingsniveau vastgelegd.

U vindt ons KONOT Veiligheidsplan onder item Onze School.


Schoolgids en schoolplan

Ons schoollplan en de schoolgids vindt u onder het kopje Onze School.


Opvang

Onze school heeft een contract gesloten met Smallsteps de instantie die de buitenschoolse opvang in Deurningen verzorgt.

Wilt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang in Deurningen of wilt u meer hierover te weten komen, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevenden van deze organisatie. Ze zijn te bereiken onder telefoonnummer 06-11238818 of per e-mail: kerkweg1@smallsteps.nl


Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsplan beschrijven we hoe we de ondersteuning van alle leerlingen op basisschool Willibrordus organiseren, op dit moment en in de toekomst. De doelstelling van onze ondersteuningsstructuur is het op zodanige wijze ondersteunen zodat ieder kind zich naar eigen kunnen en talenten maximaal kan groeien. We werken voor die ondersteuning nauw samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het Samenwerkingsverband 23-02 Primair Onderwijs (http://www.swv2302.nl/).

U vindt het schoolondersteuningsprofiel hier.

 

 

KONOT-beleids- en veiligheidsplan

We willen een school zijn waar door positieve benadering een veilige structuur voor onze kinderen wordt gecreëerd. Op onze school voeren we beleid gericht op sociaal veiligheid. We hebben een schoolbrede preventieve aanpak, met samenhangende interventies die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren. Dit sociaal Veiligheidsplan is op stichtingsniveau vastgelegd.
 

 

 

Praktische informatie