Praktische informatie

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden
Als uw kind 4 jaar wordt, gaat het voor het eerst naar de basisschool. Een speciaal moment voor zowel uw kind als u als ouder/ verzorger. Wanneer u wilt weten of basisschool de Bernardus passend is bij uw kind, komt u dan gerust langs voor een afspraak. Het is bijvoorbeeld mogelijk een rondleiding en/of een kennismakingsgesprek aan te vragen. Meestal gebeurt dat rond de derde verjaardag van uw kind. U kunt voor een afspraak contact opnemen met locatieleider Gerben Ottink. Zijn contactgegevens zijn: 074-2780314 of g.ottink@konot.nl
Nadat u een schoolkeuze hebt gemaakt, kunt u het aanmeldformulier invullen. U ontvangt dat op school of u kunt het
downloaden. Zodra de inschrijving in ons administratiesysteem is verwerkt, ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.
Kennismakingsperiode basisschool: 'wennen' Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al een paar dagen op de basisschool komen wennen. Dat mag maximaal 5 dagdelen. De data hiervoor spreekt u af met de leerkracht van groep 1. De leerkracht neemt hierover contact met u op.

Verlofaanvraag

Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties staat hieronder vermeld. Het is ook verkrijgbaar bij de locatieleider Gerben Ottink. U kunt de ingevulde aanvraag per mail (dir.willibrordus@konot.nl) of op school inleveren bij de locatieleider.
Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties:
Voor informatie over schoolverzuim, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Contactgegevens:
mevrouw R. Wolbers
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal
Tel: (0541) 588111 E-mail:r.wolbers@oldenzaal.nl
Meer informatie over leerplicht kunt u ook vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Klachtenregeling

We willen een school zijn waar door positieve benadering een veilige structuur voor onze kinderen wordt gecreëerd. Op onze school voeren we beleid gericht op sociaal veiligheid. We hebben een schoolbrede preventieve aanpak, met samenhangende interventies die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren. Dit sociaal Veiligheidsplan is op stichtingsniveau vastgelegd.
U vindt ons KONOT Veiligheidsplan onder item Onze School.
Schoolgids en schoolplan
Ons schoollplan en de schoolgids vindt u onder het kopje Onze School.

 

Opvang

Onze school heeft een contract gesloten met Nijntje Pluis, de instantie die de buitenschoolse opvang in Deurningen verzorgt.
Wilt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang in Deurningen of wilt u meer hierover te weten komen, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevenden van deze organisatie. Ze zijn te bereiken onder telefoonnummer 0541-516889 of via emailinfo@nijntjepluis.nl.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsplan beschrijven we hoe we de ondersteuning van alle leerlingen op basisschool Willibrordus organiseren, op dit moment en in de toekomst. De doelstelling van onze ondersteuningsstructuur is het op zodanige wijze ondersteunen zodat ieder kind zich naar eigen kunnen en talenten maximaal kan groeien. We werken voor die ondersteuning nauw samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het Samenwerkingsverband 23-02 Primair Onderwijs (http://www.swv2302.nl/).
U vindt het schoolondersteuningsprofiel hier.
(link met koppeling naar document)

KONOT-beleids- en veiligheidsplan

We willen een school zijn waar door positieve benadering een veilige structuur voor onze kinderen wordt gecreëerd. . Op onze school voeren we beleid gericht op sociaal veiligheid. We hebben een schoolbrede preventieve aanpak, met samenhangende interventies die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren. Dit sociaal Veiligheidsplan is op stichtingsniveau vastgelegd.
 
 

Praktische informatie