Leerlingenzorg

In onze visie benoemen we dat we willen dat elk kind zich naar eigen kunnen maximaal kan ontwikkelen. We willen ondersteuning bieden waar het moet en laten kinderen zelfstandig waar dat kan. Alle ondersteuning die wij bieden wordt valt onder de noemer leerlingenzorg. Elk kind ontwikkelt zich op leergebied en sociaal emotioneel gebied verschillend. De meeste verschillen kunnen onze leerkrachten in de groepen erg goed zelf bedienen. Soms is echter hulp of advies wenselijk. Zij kunnen zich dan (eventueel samen met ouders) wenden tot de intern begeleiders van onze school. Dit zijn Marieke Droste en Dorien Haverkort. Deze intern begeleiders zijn extra opgeleid op onderwijskundig gebied. Zij begeleiden de leerkrachten in het werken met verschillende leerlingen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met hen opnemen. Dit kan door bij hen binnen te lopen (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag) of door een email te sturen (ib.willibrordus@konot.nl).
Sinds de wet op passend onderwijs van kracht is hebben we als school heel specifiek omschreven welke zorg wij kunnen bieden. Dit hebben we gedaan in het schoolondersteuningsprofiel. Deze kunt u in het document hieronder vinden. Omdat we steeds in ontwikkeling zijn stellen het schoolondersteuningsprofiel elke twee jaar bij.
Klik op de onderstaande link voor het schoolondersteuningsprofiel.


Schoolondersteuningsprofiel

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze is te vinden onder het item Onze School.


IB-ers: 
Dorien Haverkort d.haverkort@konot.nl
Marieke Droste m.droste@konot.nl