De medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauw beschreven in het reglement. Dit reglement kunt u via de volgende link inzien:

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauw beschreven in het reglement. Dit reglement kunt u via de volgende link inzien:

Voor vragen en eventuele opmerkingen, kunt u mailen naar:        
mr.willibrordus@konot.nl


De leden van de MR:

Ivo Aarninkhof Voorzitter
Kirsten Waanders Lid
Cobi Oude Hesselink Lid 
Arjen Hardiek Leerkracht / lid
Dorien Haverkort Leerkracht / penningmeester
Lisanne Wolbert Leerkracht / lid


Notulen 


Jaarverslagen