Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauw beschreven in het reglement. Dit reglement kunt u via de volgende link inzien:

MR reglement bs Willibrordus.pdf

Voor vragen en eventuele opmerkingen, kunt u mailen naar:        
       
mr.willibrordus@konot.nl

 

De leden van de MR:
Ivo AarninkhofVoorzitter
Kirsten WaandersLid
Cobi Oude HesselinkLid 
Brigitte HilgerinkLeerkracht / secretaresse
Dorien HaverkortLeerkracht / penningmeester
Lisanne WolbertLeerkracht / lid
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De volgende data zijn:

Tijdstip: 19.45 uur

4 oktober 2018
22 november 2018
26 februari 2019

9 mei 2019
13 juni 2019


Notulen 

Notulen

 

Jaarverslagen