Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauw beschreven in het reglement. Dit reglement kunt u via de volgende link inzien:

MR reglement bs Willibrordus.pdf

Voor vragen en eventuele opmerkingen, kunt u mailen naar:
mr.willibrordus@konot.nl

De leden van de MR:

Ouders / leerkrachten Taak

Ivo Aarninkhof Voorzitter
Chantal Wgman Vice-voorzitter

Ellen van den Bos Lid/ GMR voorzitter
Brigit Hilgerink Leerkracht
Karen Simon Leerkracht/ secretaresse
Dorien Haverkort Leerkracht / penningmeester

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 19 juni 2018 om 19.45


Notulen

Notulen 16-1-2018

Notulen 21-11-2017

Notulen 10-10-2017

Notulen 3-07-2017

Notulen 6-12-2016


Jaarverslagen

Jaarverslag 16/17