Ministerie van onderwijs


Basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Kinderen die moeilijk leren, kunnen naar een school voor speciaal basisonderwijs. Kinderen met een handicap kunnen speciaal (voortgezet) onderwijs volgen. Sinds 1 augustus 2014 is het passend onderwijs ingevoerd. Hiermee hebben scholen een zorgplicht gekregen om voor leerlingen die dat nodig hebben een passende plek te vinden binnen of buiten hun eigen school.
Op deze website vindt u informatie over leerlingen, leerkrachten, scholen en uitgaven aan (pre)primair onderwijs.
 

OCW