Schooltijden


De schooltijden zijn vanaf schooljaar 16/17 alsvolgt:

Groep 1 en 2
Maandag/ dinsdag/ woensdag/ donderdag: 8.30-14.15 uur
Vrijdag: 8.30-12.15 uur

Groep 3 t/m 8
Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag: 8.30-14.15 uur