School 

 

Op onze school werken we op basis vanvertrouwen,verbindingen het delen vanverantwoordelijkheid.

We leren de kinderenleidingte nemen over huneigen ontwikkeling.

We maken met eeneinddoel voor ogenonzeeigen keuzes,werken samen,groeienen zijntrots.

Op deze manier kaniedereenhet

beste uit zichzelf halen!