De ouderraad heeft als belangrijke taak "het bevorderen van contacten tussen school en ouders".

Het bestuur van de ouderraad wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden.
 
De taken van de ouderraad zijn:

1.        Het meepraten en meedenken over hoofdpunten van het beleid voor wat betreft de ouders.
2.        Het ondersteunen van de leerkrachten bij activiteiten.
3.        Initiatieven, verlangens en wensen vanuit de ouders binnen de schoolsituatie bespreekbaar maken.

Om goed te kunnen blijven functioneren zijn ideeën, op- of aanmerkingen altijd welkom. Als u ook zitting wilt nemen in de ouderraad kunt u zich schriftelijk kandidaat vastellen bij de voorzitter. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders dus ook u. Aan het begin van het schooljaar wordt het programma en de begroting vastgesteld en naar aanleiding daarvan de ouderbijdrage. De ouderraad int de ouderbijdrage evenals het geld van de schoolreisjes.

Verder heeft iedere groep een zogenaamde groepsouder die extra zorg voor die groep heeft. Wie dat zijn wordt na de eerste vergadering aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

Ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas‑ en kerstvieringen, het schoolreisje, de museumbezoeken, de uitgave van de schoolkrant, de sportdag en dergelijke niet doorgaan. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt per jaar vastgesteld door de ouderraad. Aangezien de verantwoordelijkheid van de ouderbijdragebij de ouderraad ligt, geven zij de ouders rond de herfstvakantie de gelegenheid om de uitgaven in te zien.


Leden

 

Voorzitter:  L. de Rond

Secretariaat:

Penningmeester:  E. oude Smeijers

Leden: W. Legtenberg, Elles Oude Smeijers, Ellen, Kiphardt, Marielle Snoeijnk, Jessica Huiskes, Niek Leus, Miriam Scholten, Wendy Kleinsman, 
Laurens de Rond, Saskia Veldhuis

groep

leerkracht

klassenouder

0/1

Marijke/Marieke

Niek Leus 

2

Lisanne/Judith

Jessica Huiskes/ Wendy Legtenberg

3

Brigitte/Carlien

Laurens de Rond

4

Karen S./Dorien

Wendy Kleinsman/ Marielle Snoeijnk

5

Nicole/Hetty

Miriam Scholten

6

Aafje

Desiree Kosters/ Saskia Veldhuis

7

Karen T

Elles Oude Smeijers 

8

Marbeth/Niek

Ellen Kiphardt


U kunt de ouderraad bereiken via email: 

or.willibrordus@konot.nl