Een ouderpagina mag op een website niet ontbreken.  


Al draait het op een school allemaal om de kinderen, de ouders zijn daar uiteraard onlosmakelijk mee verbonden.
We doen ons best als school open te staan voor de ouders van onze kinderen. Dit om er samen zorg voor te dragen dat kinderen een goede basisschooltijd beleven.
Dit betekent dat we ouders graag in school zien en willen betrekken bij de activiteiten van hun kinderen. Dit kan door als hulpouder mee te helpen bij de keuzegroepen, maar ook door mee te denken in de medezeggenschapsraad of behulpzaam te zijn bij het kopiëren of begeleiding bij excursies. 
Voorop staat dat we voor ouders de drempel naar school en daarmee het team zo laag mogelijk willen houden. 
 
Op de ouderpagina van onze website krijgt u een indruk hoe we dit vorm geven op Basisschool Willibrordus. U vindt hier informatie over de werkzaamheden en activiteiten van de ouderraad en de medezeggenschapsraad en over de andere mogelijkheden tot ouderhulp.