Ouderportaal Parnassys


Parnassys is het administratieve programma en leerlingvolgsysteem dat wij op school gebruiken. De gegevens en resultaten van de kinderen worden hierin opgenomen. Omdat wij heel transparant willen zijn, kunnen ouders voor hun kinderen in dit systeem inloggen. Hiertoe ontvangen zij een unieke toegangscode. U ziet dan de persoonlijke gegevens, de resultaten van uw kind (Citotoetsen en methodegebonden toetsen), de eventuele absentie en notities van gesprekken met de leerkracht(en). Op deze wijze bent u dus altijd op de hoogte en goed geïnformeerd. Bij gescheiden ouders is het mogelijk om twee accounts aan te vragen.